Blog Image

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Ledare med ögonbindel!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Tue, January 14, 2014 19:00:15

Ledare med ögonbindel!

Den 9 januari ville S, C och V skicka en skrivelse till
Region Gävleborg vars avsikt var att kommunen, Region Gävleborg, berörda
företag och Trafikverket skulle teckna en gemensam avsiktsförklaring avseende
en stor terminal i kommunen. Avsiktsförklaringen innebar en mycket, mycket
långsiktig lösning. Den 9 januari sa övriga partier i kommunstyrelsen att
skivelsen var ett ärende och det inte var berett. Den viktigaste frågan var att
ta reda på vad företag, skogsägare och LRF tycker om skrivelsen.

S, C och V tyckte inte att företagen skulle tillfrågas. C menade att nu var
det bara att besluta och att kommunstyrelsen kan ta beslut utan att ett ärende
är berett. S, C och V ville, trots alla
obesvarade frågor, skicka skrivelsen med kommunen som avsändare till Regionen.
Övriga partier ville att ärendet skulle skickas tillbaka/återremiteras för att
beredas av förvaltning i sedvanlig ordning och att skogsföretagens, LRFs och
Bilofs synpunkter skulle inhämtas.

Skrivelsen till Region Gävleborg är en ren partsinlaga från tre partier som
genom den majoritet som de har i kommunstyrelsen ville skicka den till regionen
med kommunen som avsändare utan beredning. Har det hänt någon gång tidigare?

Vad händer sen? Jo, den 13 januari, fyra dagar efter kommunstyrelsens
sammanträde, berättar de företag som S, C och V inte ville fråga vad de tycker
om en stor terminal att de vill utreda förutsättningarna för att anlägga en
omlastningsterminal för skogliga produkter vid Böle. Det visade sig också att
kommunen har medverkat på tjänstemannanivå i samtal med företagen enligt
tidigare beslut i kommunstyrelsen. Men det kände inte S, C och V till. De ville
istället skicka frågan om en stor terminal långt in i framtiden.

Det är glädjande att skogsbolagen vill fortsätta att utreda en
omlastningsterminal i kommunen.

Det är emellertid minst sagt skrämmande att de partier som tagit på sig att
leda kommunen S och V inte känner till vad som händer i kommunen. Utan att de
tillsammans med C, utan att ta reda på fakta, ville skjuta hela terminalfrågan
långt fram i tiden. Nu blev det inte så, men det var bara tack vare att övriga
partier sade bestämt ifrån och att tjänstgörande ordföranden Yvonne Oscarsson
(V) sydde ihop en kompromiss som innebar att ärendet återremitterades för att
beredas. Och där ligger den idag.

Ögonbindeln när det gäller omlastningsterminal har ramalt av. Nästa bindel
som ska bort handlar om handeln på Östernäs. Även i den frågan vet inte de
ledande S och V hur läget är.Öppet brev till ledningen för Ljusdals kommun

Nästa steg Posted on Fri, July 19, 2013 16:36:43


Idag fredagen den 19 juli lämnades ett Öppet brev till ledningen för Ljusdals kommun. Brevet är undertecknat av förtroendevalda inom Mellanljusnans skogsbruksområde, Mellanskog. Mellanskog har ca 1060 medlemmar inom kommunen. I brevet ger de förtroendevalda sin syn på terminalfrågan.

I morgon, lördagen den 20 juli kommer brevet att publiceras i Ljusdals Posten som en insändare. På Combilast.se kan du den 20 juli läsa mer om brevets innehåll och budskap samt kommentera det på facebook.Vi är med!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Thu, July 18, 2013 19:22:48


Partierna som står bakom
combilast.se är M, FP, KD, MP och SRD. Vi kallar oss partier i samverkan för vi vill alla se en terminal på Bränta. Därför är vi med på Mittia Skogstransport, 16 till 17 augusti. Under mässdagarna
kommer fritidspolitiker från Ljusdal att finnas på plats i vårt mässtält som har plats A.12. Dessutom är många av oss med på kvällsevent i
Ljusdals Folkpark den 16.e.

Vi är med för att lyssna, för att höra synpunkter, åsikter
och fakta. Vi berättar vad vi menar att
en öppen, gemensam terminal på Bränta betyder för miljön, skogsnäringen, jobb
och kommunen. För att dela med oss av
vision Bränta. För att visa att vi stöder arbetet med en terminal på Bränta.

Under augusti och hösten fortsätter arbetet med att få till
en terminal. Vi talar om hur vi ser på den fortsatta politiska processen. Tid
är viktig och arbetet måste därför ske skyndsamt. Kommunens medverkan är väsentlig för arbetet och
kommunens roll måste bli tydlig. Det är dags att formulera mål och delmål. Gå från vision till handling.Intresset är stort

Nästa steg Posted on Wed, July 17, 2013 17:51:28

Intresset för combilast på facebook håller i sig. I början av juli blev det en dipp men nu vänder kurvan uppåt igen. Under en sjudagars period är det upp mot tusen unika personer som är på facebook. Trots att det är ledighetstider.

Combilast har sakta byggt upp ett nätverk av intresserade och vänner till intresserade.
Det betyder att kommentarer, synpunkter, åsikter eller faktainlägg läses av många. Och det gör att terminalfrågan hålls levande.

Det nätverk av olika personer som är sammankopplade och kan nås via facebook uppskattas just idag till ca 15 000 personer.Fantastisk idé

Politiken Posted on Tue, July 16, 2013 18:37:54


När Lars Beckman, riksdagsledamot från länet och ledamot av Region Gävleborgs fullmäktige, kort ska säga något om en kombiomlastningsterminal på Bränta säger han: “Fantastisk bra idé.”

Han utvecklar det med att en terminal som har förutsättningar att bli ett logistikcentrum är bra för hela länet. Det är bra, att visa på hur skogen kan ge fler jobb genom att naturtillgångarna tillvaratas. Och det är bra om det kan leda till att omställningen av energiförsörjningen påskyndas.

Det är viktigt att näringen själv tror på och driver idén. Det offentligas roll, med kommun, region och länsstyrelse är att vara möjliggörare. Ska vi ställa om Sveriges energiförsörjning är det helt avgörande att denna typ av satsningar kommer till stånd. Det i sin tur kräver att kommuner som Ljusdal svarar upp mot det behov av hjälp och stöd som näringslivet har.Strategiskt näringslivsprojekt

Politiken Posted on Mon, July 15, 2013 18:41:28

– Jätte intressant, säger Patrik Stenvard när han fördjupar sig i fakta kring en kombiomlastningsterminal på Bränta. Patrik är oppositionsråd i Landstinget och ledamot av Region Gävleborgs styrelse.

-Vad länet behöver är tillväxt, fortsätter han, och terminalen är ett bra exempel på möjlig tillväxt i norra Hälsingland.

Vid sidan av Gävle Hamn ser Patrik terminalen som ett av de stora strategiskt viktiga näringslivsprojekten. Möjligheterna med att lagra biobränsle och transportera det till värmekraftverk tycker han visar på hur vi kan förädla skogsprodukter själva och inte bara transporterar dem ut ur länet.Gratulerar, Ljusdal!

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Sun, July 14, 2013 15:49:38

I mässtidningen Skogstransport 2013, om Mittia -mässan den 16 till 17 augusti i Ljusdal finns ett helt uppslag om två sidor med rubrik Ny gemensam omlastningsterminal – en fantastisk möjlighet.

En tydligt skriven artikel i vilken Carl-Erik Lindquist, Bilofs ordförande, bland annat säger att med en ny rejäl terminal för omlastning för lastbil till järnväg är utvecklingspotentialen för regionen enorm.

“Sannolikt finns det ingen plats i Sverige där förutsättningarna är bättre än här”, säger Peter Lidehäll som varit projektledare för förstudien om terminal till tidningen. Han forsätter med att redogöra för att de stora värmeanläggningarna fokuserar alltmer på förnybart bränsle och tillgångarna på råvara i norra Hälsingland ligger på ett ur logistiksynpunkt fördelaktigt avstånd från den växande marknaden.

Det är bara att gratulera, Ljusdal!Fortsatta samtal i sommaren

Politiken Posted on Fri, July 12, 2013 18:14:24

Tisdagen den 16 juli pratar vi kombiterminal med Lars Beckman, riksdagsledamot och ledamot av regionfullmäktige. Återigen är det vilken betydelse som en terminal på Bränta kan få utanför vår kommun som vi vill prata om.

Bränta har möjligheter att bli mer än en terminal för omlastning av timmer. Även om en öppen, allmän terminal i sig är viktig.

Bränta kan bli ett regionalt logistikcentrum. Hur bra är det för miljön, för näringsliv, invånare och kommuner? För regionen och länet?Next »