Blog Image

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Terminalskrivelse fick nobben i AU

Politiken Posted on Tue, December 03, 2013 21:00:12

S, C och V vill skicka en skrivelse från kommunen till Region Gävleborg om en avsiktsförklaring gällande en framtida terminallösning. Finansiering skall ske via statliga pengar i den kommande länsplanen. Avsiktsförklaringen innebär en mycket långsiktig lösning. Vad händer i det korta perspektivet? Skall Trätåg flytta till Kläppa? Skall Sveaskog etablera sig i Skästra? Svar saknas!

Skrivelsen från S, C och V utmynnar i att: ”Vi vill därför starta ett formaliserat samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region Gävleborg och Trafikverket medverkar. En lämplig plattform för ett sådant samarbete är att en gemensam avsiktsförklaring tecknas.”

Skrivelsen behandlades på kommunstyrelsens allmänna utskott den 3 december. Vid tillfället kunde vare sig kommunalrådet eller förste viceordföranden redogöra för hur företagen som anges i skrivelsen ställer sig till densamma. Är de med på att skjuta en terminal långt in i framtiden?

Eftersom S, C och V inte visste hur företagen ställer sig till innehållet i skrivelsen, d.v.s. att skjuta terminalen på framtiden, röstade M och SRD nej till att skicka i väg den. Det blev omröstning, M och SRD som hade tre röster vann mot S och V som hade två röster. C hade ingen ledamot med vid mötet utan istället tjänstgjorde en ersättare från M.

Beslutet blev att inte skicka skrivelsen till Region Gävleborg. Den 9 januari kommer ärendet upp för beslut i kommunstyrelsen.När man inte är med

Politiken Posted on Tue, June 25, 2013 19:49:23

När man inte är med så passar någon annan på att ta initiativet, i det här fallet är det Ånge kommun som är på “BANAN”. Har även hört att det är på gång med terminal i Ockelbo, Ska det bli som vanligt, att Ljusdal blir sist att fatta vad som är på gång! Men vi kan ju alltid sitta och titta på när tågen går förbi, åtminstone om S, C och V får bestämma. Det är dags att vår politiska ledning vaknar och tar några bra initiativ!!!Bilofs målformulering

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Sat, June 01, 2013 19:59:57

Nog med visioner – dags att sätta mål!

Norra Hälsingland är ett skafferi med skogsråvara. Vår geografiska placering ”fem tågtimmar” från Mälardalen där energibolagen bygger ut befintliga och bygger nya värmepannor för att klara av regeringens fastslagna klimatmål, ger oss ”En fantastisk möjlighet”.

BILOF:s enskilt största fokusprojekt är att arbeta för en ny terminal i Ljusdals kommun. En terminal som inte bara hanterar den befintliga omlastning av rundvirke som redan bedrivs i centrala Ljusdal, utan en terminal även för skogsbränsle där flera aktörer i samverkan förbättrar sin lönsamhet och skapar nya intäkter och arbetstillfällen.Besviken

Politiken Posted on Thu, May 30, 2013 22:01:30

Ingenting bet på S, C och V, trots mycket goda argument och relativt snälla yrkanden röstades vi ner av den nya majoriteten S, C och V med siffrorna 8 mot 7. Vi får läsa i bladet imorgon.Vart står politiken

Politiken Posted on Fri, May 24, 2013 17:16:23

Partierna bakom denna blogg Kristdemokraterna, SRD, Folkpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna tycker att det är olyckligt att S, C och vänsterpartiet lagt ett planuppdrag till förvaltningen för att flytta timmeromlastningen till Kläppa. På kort sikt löser detta det påstådda problemet med handeln på Östernäs, men i den andra vågskålen ligger en gemensam terminallösning som skulle kunna ge Ljusdal en starkare framtid i form av ökad sysselsättning, bättre ekonomi och en hel del framtidstro.

Är det värt att offra detta för en snabb kortsiktig flytt till Kläppa? Det finns andra vägar.

Det är också viktigt att veta att en detta planuppdrag om det fullföljs ger Trätåg monopolställning på utlastning av timmer. Är det vad ni vill? Det är inte vad vi vill!

Men det är vad Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill.Kombilastterminal i ljusdal

kombilastterminal i Ljusdal Posted on Fri, May 24, 2013 14:15:24

Vi gör det enkelt. Skog finns runt innevånarna i Ljusdals kommun. Skogen är och har varit en resurs och kommer så att vara i framtiden. Problemet för Ljusdal är att transporter på bil sätter en gräns för ekonomiskt lönsamma transporter till ca 100 km. Med en kombilastterminal ökar gränsen för ekonomiskt lönsamma transporter till ca 300 km och Ljusdal kan transportera skogsprodukter ända till Mälardalen.

Om vi ska hänga med i framtiden behöver vi därför en hållbar terminallösning som är öppen för alla.

Varför? Dom stora framtida marknaderna för oss ligger framförallt i mälardalen eller ännu längre bort.

Miljön blir en vinnare.

Värdet på våra skogsprodukter ökar.

Fler arbetstillfällen.Nästa steg

Nästa steg Posted on Fri, May 24, 2013 13:57:15

Nästa steg mot bränta är att det skapas ett konsortium i vilket kommunen måste ta en ledande roll tillsammans med skogsföretagen, med uppgift att ta fram underlag för finansiering och att skapa ett bolag för drift av terminalen.

Att alla ska med är viktigt. Omlastningsterminaler för omlastning från lastbil till tåg kräver stora investeringar och insatser från såväl trafikverk som kommun. Dom är tidskrävande och därför är långsiktighet och planering viktigt, investeringarna måste betala sig. Emellertid kan vägen till Bränta gå via Ede som kan vara en tillfällig omlastningsplats som samtidigt bereder väg mot Bränta genom byggnation av växel och renovering av nuvarande spår på väg mot Bränta.