Ledare med ögonbindel!

Den 9 januari ville S, C och V skicka en skrivelse till
Region Gävleborg vars avsikt var att kommunen, Region Gävleborg, berörda
företag och Trafikverket skulle teckna en gemensam avsiktsförklaring avseende
en stor terminal i kommunen. Avsiktsförklaringen innebar en mycket, mycket
långsiktig lösning. Den 9 januari sa övriga partier i kommunstyrelsen att
skivelsen var ett ärende och det inte var berett. Den viktigaste frågan var att
ta reda på vad företag, skogsägare och LRF tycker om skrivelsen.

S, C och V tyckte inte att företagen skulle tillfrågas. C menade att nu var
det bara att besluta och att kommunstyrelsen kan ta beslut utan att ett ärende
är berett. S, C och V ville, trots alla
obesvarade frågor, skicka skrivelsen med kommunen som avsändare till Regionen.
Övriga partier ville att ärendet skulle skickas tillbaka/återremiteras för att
beredas av förvaltning i sedvanlig ordning och att skogsföretagens, LRFs och
Bilofs synpunkter skulle inhämtas.

Skrivelsen till Region Gävleborg är en ren partsinlaga från tre partier som
genom den majoritet som de har i kommunstyrelsen ville skicka den till regionen
med kommunen som avsändare utan beredning. Har det hänt någon gång tidigare?

Vad händer sen? Jo, den 13 januari, fyra dagar efter kommunstyrelsens
sammanträde, berättar de företag som S, C och V inte ville fråga vad de tycker
om en stor terminal att de vill utreda förutsättningarna för att anlägga en
omlastningsterminal för skogliga produkter vid Böle. Det visade sig också att
kommunen har medverkat på tjänstemannanivå i samtal med företagen enligt
tidigare beslut i kommunstyrelsen. Men det kände inte S, C och V till. De ville
istället skicka frågan om en stor terminal långt in i framtiden.

Det är glädjande att skogsbolagen vill fortsätta att utreda en
omlastningsterminal i kommunen.

Det är emellertid minst sagt skrämmande att de partier som tagit på sig att
leda kommunen S och V inte känner till vad som händer i kommunen. Utan att de
tillsammans med C, utan att ta reda på fakta, ville skjuta hela terminalfrågan
långt fram i tiden. Nu blev det inte så, men det var bara tack vare att övriga
partier sade bestämt ifrån och att tjänstgörande ordföranden Yvonne Oscarsson
(V) sydde ihop en kompromiss som innebar att ärendet återremitterades för att
beredas. Och där ligger den idag.

Ögonbindeln när det gäller omlastningsterminal har ramalt av. Nästa bindel
som ska bort handlar om handeln på Östernäs. Även i den frågan vet inte de
ledande S och V hur läget är.