Roland Bäckman uttalar sig i Ljusdals Posten (LjP) den 7 november med anledning av en skrivelse som S, C och V ska skicka till Region Gävleborg om att få in ett framtida terminalprojekt i länsplanen för regional transportinfrastruktur.

LjP skriver att Roland Bäckman berättar att den nya skrivelsen skickats med till den grupp företagare som kommunen träffat. ”Vad jag förstå är det ingen som har något emot skrivelsen. Det skulle ju vara underligt om man hade det.”

Vilken är den grupp av företagare som kommunalrådet talar om? Har de fått skivelsen och har den behandlats vid mötet? Frågorna är berättigade eftersom skrivelsen innebär att terminalprojektet på Bränta skjuts fram flera år i tiden. Vill företagen vänta så länge på att komma igång?

Frågan är också berättigad då skrivelsen vid det tillfälle som kommunalrådet hänvisar till inte var diariefört utan endast ett arbetsmaterial.

Den vidare gången borde nu vara att skivelsen behandlas på kommunstyrelsens beredning och därefter skickas till förvaltningen för beredning för att tas upp i Kommunstyrelsens Allmänna utskott som föreslår kommunstyrelsen att ta beslut om att skicka skrivelsen till Region Gävleborg. Kommer då kommunalrådet att lägga till i skrivelsen att en grupp företag inte har något emot den? Och räcker det, då det i skrivelsen står att berörda företag ska vara med på avsiktsförklaringen?

I skrivelsen står: ”Vi vill därför starta ett formaliserat samarbete där Ljusdals kommun, berörda företag, Region Gävleborg och Trafikverket medverkar. En lämplig plattform för ett sådant samarbete är att en gemensam avsiktsförklaring tecknas.”

Hur tänker kommunalrådet hantera skrivelsen?