S, C och V vill skicka en skrivelse till Region
Gävleborg vars avsikt är att kommunen, Region Gävleborg, berörda företag och
Trafikverket tecknar en gemensam avsiktsförklaring avseende en stor terminal i
kommunen. Tanken, som i sig är god, är att få fram statliga medel via
länsplanen till finansiering.

Frågan är, vad tycker företagen? Länsplanen har just
reviderats och nya pengar till en terminal i Ljusdal kan först komma i en
kommande revidering av länsplanen. Den reviderade länsplanen ska gälla 2018
till 2029. Är företagen beredda att
vänta så länge? Finns det något intresse
för en öppen gemensam terminal i Ljusdal med den tidshorisonten. Om svaret är
nej, vad betyder då skrivelsen?

Vad händer med Trätågs terminal i Kläppa? Om sex år
borde den vara i full sving och är då Trätåg intresserade av att flytta? Om
inte, vad betyder det för en stor öppen terminal?

Tänker S, C och V skicka en skrivelse om en framtida
terminal utan att den är förankrad hos skogsföretagen? Tanken svindlar! Det är skogsföretag och skogsägare som i ett
första skede ska använda sig av terminalen och då måste de vara med i beslut om
en framtida terminal!