Den 11 augusti 2011 fick
kommunstyrelsen information om virkesomlastning på Östernäs. När det gäller Östernäspannan informerades om att den skulle
avvecklas under andra halvåret 2013. Det vill säga vara borta vid årsskiftet
2013/2014. Spånhögarna skulle tas bort under tredjekvartalet 2013.

Östernäspannan måste bort för att
handelsområdet ska byggas. Utbyggnaden av handelsområdet åberopas som skäl till
att timmerterminal snabbt måste flyttas till Kläppa.

I Ljusdals-Posten den 13
september står nu att det kommunala energibolaget har problem med den stora
hetvattencentralen i Sjulhamre som måste vara klar innan Östernäspannan kan
rivas. Nu bedöms därför Östernäspannan inte kunna tas bort förrän hösten 2014,
vilket kan innebära att utbyggnaden av handelsområdet försenas?

Kommunstyrelsen har ännu inte
fått någon information om ändrade tidsplaner för rivning av Östernäspannan.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!