Vid kommunstyrelsen sammanträde
den 11 augusti 2011 informerades om virkesomlastning vid bangården och följande
problem redovisades med den nuvarande
verksamheten.


Otillräcklig
kapacitet, bl a avseende lagringsytor och tåglängd


Ingen
möjlighet till annan hantering än omlastning


Dålig
samordning mellan aktörer


Barriäreffekt
i samhället


Buller,
damm, ljus, vibrationer, insekter, nedsmutsning


Skador
på vägnätet (kommunalt)


Trafikproblem
(650 000 m3/10 000 fordon/år

 Hindrar
annan markanvändning

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet
av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent
säger nej till terminal på Kläppa!